תגית בארכיון Wave ski


Wave ski


  "Waveski By Macski South Africa". Licensed under CC BY 3.0 via Wikipedia – http://en.wikipedia.org/wiki/File:Waveski_By_Macski_South_Africa.JPG#/media/File:Waveski_By_Macski_South_Africa.JPG הבהרה תחילה , נא לא להתבלבל : Wave ski לא קרא בהרחבה