מחבר מעוז סוויד

מעוז סוויד , איש ים וגולש בוגי בנשמה