טליה סרוסי – מנהיגת מאבק הצעירים להרחקת אסדת הגז

חזור למאמר.