תרומה לקהילה

תרומה לקהילה


 

Donation-Tips 3

כשם שאנו ב getX ניזונים מכם הקהילה , אנו רוצים ומרגישים צורך להחזיר את תודתנו בחזרה לקהילה .
getX מתחייבת לתרום 5% מרווחיה בשנה הראשונה ומהשנה השנייה ואילך 10% מרווחיה לקהילה.
כמו כן , getX מתחייבת לפעול ולהפעיל כל גוף פרטי/מסחרי שבא אתה במגע לטובת קידום הנושא של התרומה לקהילה :
• תרומה/עזרה לילדים במצוקה
• תרומה/עזרה לנוער בסיכון
אנו מאמינים שתרומה זו מהווה אבן יסוד בכל קהילה , קטנה כגדולה , צעירה או בוגרת בכל רגע , בכל זמן ובכל מקום .
ישנם דרכים רבות לסייע לאוכלוסיות אלה . החל מסיוע כלכלי בדרכים שונות , המשך בסיוע כדוגמת סדנאות , קייטנות , מחנות קיץ ועוד ועוד . כל אלה שירותים המצויים בליבת התחומים שבהם getX עוסקת ביומיום .
ישנם כיום מספר גדול של עמותות , מוסדות וארגונים רבים בארץ העושים מלאכת קודש בנושא במספר דרכים : מתן שירות/הכוונה/ייעוץ/מחסה/הזנה ועוד בין היתר לקבוצות אוכלוסייה אלה ומשוועים לסיוע מכל סוג שהוא . תרומה לקהילה כפי שצוינה לעיל או בכל דרך אחרת נותנת המון אנרגיה לגופים אלה וכעין משב רוח מרענן המפיח חיים מחדש בעולם העשייה שלהם 365 יום בשנה 24/7 …
צוות getX

Donation-Tips 1

Spread the love